lørdag 30. november 2013

Har jeg trykket på knappen?

Nå har jeg fått ny Windows 8 PC, en fantastisk PC, men allikevel må jeg sutre litt. Alle knapper er blitt borte, igjen er det en mengde "fliser" eller regioner som man kan trykke på. Dette kalles "Flat User Interface (UI)". Det betyr ingen fargegradienter, skygger, eller avrundede hjørner. Og selvfølgelig utstrakt bruk av symboler som ikke er likner mye på det de forestiller.

I en flat UI verden har alle flater det samme potensial til å bli trykket på. Jeg vet ikke om jeg kan trykke på knappen. Ærlig talt vet jeg ikke om jeg har trykket på den. Er det fordi jeg ikke trykket skikkelig, eller at systemet er tregt, eller at det ikke er meningen at jeg skal trykke?

Jeg er blitt vant til å stole på en rekke subtile hint for å komme meg igjennom digitale brukergrensesnitt: knapper har litt skygger og avrundede hjørner, skjemafelt har en myk indre skygge, og navigasjonsfelt "flyter" over resten av innholdet. Hvis du fjerner alle disse ledetrådene, ender vi opp i en verden der alle elementer plutselig er plassert på samme nivå, og som lett kan føre til forvirring: en bruker kan spørre seg selv, er dette en knapp, eller rett og slett et banner?

Flat UI design er en design trend. Om man liker de teller ei, så er det bare forvente at det blir mer av det på desktop, web og mobil.


Eksempel på visuell metafor:




fredag 1. november 2013

Lær Norkart å kjenne på 3 minutter

Etter GISLINE Brukermøtet snakket flere om den splitter nye reklamefilmen til Norkart. Mange synes det er en virkelig en god og pedagogisk forklaring av digitale kart og stedfestet informasjon. Og samfunnsnytten av stedfestet informasjon blir helt tydelig. Det er konsentrert informasjon, og stemmen går litt fort, så den bør sees et par ganger for å få med seg alt.



tirsdag 20. august 2013

Konsolidering i kartbransjen

Det er stadige nye allianser i kart-industrien. Etter en liten runde oppsummerer jeg de alliansene som jeg har kommet over i sommer. Har jeg gått glipp av noen - så komenter gjerne

Nokia og Leap motion
Leap motion lager teknologi som hånd- og fingerbevegelser som multitouch kontroll – litt som Xbox kinect. Dette gjør det mulig å bruke håndbevegelser på vanlige berøringsfrie skjermer.
Litt kult at dette blir brukt som brukerkontroll for å utforske kart. Det meste kan gjøres med berøringsskjermer, men å utforske en 3D-modell på måten som vist i filmen under er kult!
Her er det Nokia – HERE som samarbeider med leap motion
Kilde

ESRI og Sparx systems samarbeider
Det er laget en ArcGIS plug-in i Enterprise Architect for geodatabase designs.
Kilde

Apple kjøper Locationary
Apple har som de fleste vet et stort behov for å forbedre sine kart. Da de kastet ut Google Maps, og la inn sine egne kart, kom problemene. Det var ikke de visuelle problemer eller manglene overliggende flyfotoene som var det værste, men det viste seg at mye var ikke der det skulle ha vært. Hav var på feil sted, og viktige landemerker ble feilaktig plassert.
Locationary har spesialisert seg på å forbedre kvaliteten på kartdata, kanskje de klarer å hjelpe Apple?
Kilde

Nokia-ESRI samarbeid
GIS-konsolidering i gang som forventet etter studieturen i USA i vinter.
Kilde

SAP-ESRI samarbeid
GIS vil bli en viktig kontekst i all saksbehandling.
Kilde

Google og Waze
Google kjøpte Waze for drøye milliarden kroner i juni. Waze er en sosial karttjeneste hvor bilistene hjelper hverandre ved å rapportere eventuelle problemer i trafikken og annen nyttig informasjon. Vi ser allerede nå resultatet ved at slik trafikkinformasjon blir tilgjengelig i Google Maps
Kilde kilde

Powel og Geodata
Og fra hjemlige trakter leser vi Powel nå har tatt en strategisk beslutning om å ta i bruk ESRI-teknologi som GIS-plattform i tilknytning til sine fagsystemer i Gemini-familien for kommunalteknisk. Powel blir Geodatas foretrukne samarbeidspartner innen kommunalteknisk sektor.
Kilde

Dette er jo et øyeblikksbilde. Flere er nok i prosess, slik at flere allianser, samarbeid, partnerskap og oppkjøp kommer hele tiden. Virker som Microsoft satser mer på organisk vekst og intern forskning enn feks Apple og Google. Men kanskje de en vakker dag finner en viktig strategisk partner?

Spennende med endringer!

søndag 18. august 2013

Endringer i Wikipedia vises live på kart

Følg linken å se et utrolig kult kart som viser plasseringen til bidragsyterne til Wikipedia. I nær sann tid vises dette på et verdenskart. Fascinerende, selv om kartet bare viser ca 15% av alle oppdateringene på Wikipedia.

Kilde:
http://rcmap.hatnote.com/#en

fredag 9. august 2013

Hva om du kunne få satellittbilder, for enhver hendelse, hvor som helst i verden, i nær sann tid?

MapBox er et selskap som tilbyr sine kunder å lage og publisere egne kart. De har nå planer om å lansere MapBox Satellite Live. Den nye tjenesten vil tilgjengelig gjøre satellittbilder bare timer etter at bildene er tatt.


50 cm oppløsning, global dekning, hver dag, 6 timer gamle

Astrium, Europas ledende rom-teknologiselskap, leverer superskarpe bilder fra Pléiades, som er en konstellasjon av to identiske satellitter som alltid er i bane på motsatt side av hverandre. Dermed kan de levere bilder av hvilket som helst punkt på jorden på mindre enn 24 timer, alltid på lignende vinkel. Deres bilder har et nadir fotavtrykk på 20 km, med 50 cm oppløsning (2 meter blå, grønn, rød, nær-infrarød, og 0,5 meter sort-hvitt).

Målet til MapBox er å ha bilder fra hele verden som er tilgjengelige etter bare seks timer. Seks timer i denne sammenhengen nesten i sann tid, så fremt du ikke jobber i for eksempel en amerikansk etterretnings- eller forsvarsorganisasjon.

Så oppdaterte bilder gir ekstra informasjonsverdi når en aktuell historie skal fortelles. For eksempel å vise flom, brann, oljeutslipp, politiske demonstrasjoner, avskoging og idrettsarrangementer.

Vi får bare håpe det ikke er overskyet da :)

Kilde:
http://www.pbs.org/idealab/2013/08/mapbox-satellite-live-imagery-meets-open-source

tirsdag 6. august 2013

Vet du hvor du er om 64 dager og 4 timer?

Vil du vite hvor mye kø det er til flyplassen om tre uker? Eller hvor din ex vil være på en fredag kveld neste måned, slik at du kan unngå ham? Eller når vil jeg neste gang gå ut for å ta en øl, og hvor blir det?

Et nytt stykke programvare kan forutse din stedsinformasjon år inn i fremtiden - selv om du ikke vet hvor du vil. Dette er resultatet etter at forskere fra Google og Microsoft har brukt statistiske undersøkelser på personlige GPS-data. «Far Out» er et program som bruker GPS-sporet til personer til å lære de typiske bevegelsesmønstere, for deretter å kunne fremskriver din sannsynlige fremtidige plassering. Programmet skal kunne ta hensyn til at du skifter jobb eller hjemstedsadresse. Det sies lite om presisjonen på prediksjonen.

Forskerne konkluderer i rapporten med at
Med fokus på en person om gangen, kan vi gi bedre påminnelser, søkeresultater og annonser ved å vurdere alle stedene personen er sannsynlig å være nær i fremtiden (for eksempel "Trenger du en hårklipp? Om fire dager, vil du være innen 100 meter fra en frisør, som akkurat da vil ha et spesialtilbud til deg på enkel klipp til kr 200,- ")

Skjermbilde fra visualiseringsverktøyet som viser mobilitetsmønstre for en personene i undersøkelsen. De fargede trekantede celler representerer en sannsynlighetsfordeling av personens plassering gitt en time av en dag og dag type.

http://www.fastcompany.com/3014307/leadership-now/do-you-know-where-youll-be-285-days-from-now-at-2-pm-these-data-masters-do

http://research.microsoft.com/en-us/um/people/jckrumm/Publications%202012/Sadilek-Krumm_Far-Out_AAAI-2012.pdf

fredag 26. april 2013

Reisebrev fra USA og Canada


I februar var jeg i USA med Norkart. Det var en hektisk og utrolig inspirerende tur hvor vi møtte flere av de globale kartaktørene. Mobil-aktører som Google, Apple og Nokia/Microsoft er i ferd med ekspandere sin kartsatsing fra konsumentmarkedet inn i det profesjonelle kartmarkedet. Dette vil kunne påvirke Norkarts fremtid i betydelig grad. Vi ønsket derfor å gå til kilden for å skaffe oss første hånds kjennskap til trender og drivere som vil kunne påvirke oss. Derfor reiste ledergruppa i vinter på bedriftsbesøk USA og Canada. 

Microsoft 
Først var vi en hel dag i Redmond, på Microsofts Executive Briefing Center. Her ble det en del snakk om 5 megatrender for Microsoft: Mobility (Nokia, Surface), Social (Skype, Yammer, Lync, Office), Cloud (Azure, ISPs, SkyDrive), Big Data (SQL server, Hadoop), og begrepet «Always connected».
Den kanskje mest interessante med dette besøket synes jeg var å møte prosjektlederen for SQL Server Spatial. Kontakten vi etablerte her, har hjulpet oss mye i Norkart etterpå for å kunne optimalisere lesing av enorme mengder kartdata fra SQL Server effektivt.

Safe Software
Hele neste dag var en felles strategidag mellom ledergruppene i Safe Software og Norkart. Safe Software holder til i Vancouver, og der dem som utvikler og selger FME. Dette er et selskap som Norkart kan sammenligne seg med, og vi hadde gode erfaringsutvekslinger om programutvikling, automatisert testing, salg, support og kurs. En interessant uttalelse fra gründerne i Safe, var de så på Opensource som kanskje sin største konkurrent. Vi avsluttet dagen med en god bolk om fremtiden.

Google
Hos Google traff vi Dylan Lorimer, som er Product Manager for Google Earth & Maps. Dette var en utrolig engasjert kart-nerd. Dylan startet med å fortelle om de enorme mengder data i verden, og mye av det med en stedbunden referanse. Så spurte han retorisk om hvordan vi kan organisere dataene bedre, og presentere det på mer meningsfulle måter? Etter å ha hørt om Big data hos samtlige andre besøk, skjønte vi hvor han ville. Ikke så rart kanskje, for det ligger jo i arvestoffet at Google er gode på store datamengder. De slurper unna 100 milliarder søk i måneden, >72 timer video opplasting i minuttet, og i snitt 2 millioner QPS (querys pr sec) i Google Maps.
Hos Google var det en usnobbete kultur, og jeg fikk vi et godt innblikk i strategien og tankesettet til Google, og deres visjoner for kart. De viste også helt ny funksjonalitet som er på beta-stadium, som ikke er sluppet enda. I etterkant av dette møtet har vi i Norkart inngått et samarbeidsprosjekt med Google hvor vi skal teste ut ny funksjonalitet. Jeg ser frem til resultatene av dette.


Autodesk 
Autodesk er selskapet som står bak Autocad, og MapGuide, og da vi besøkte dem var det de to produkteierne for produktporteføljen for kart-systemer vi møtte. Autodesk har lenge hatt et sterkt fokus på 3D og design, og i de siste årene har de også tatt mulighetene innen sky og sosiale verktøy i bruk.

Nokia
Etter at Nokia kjøpte Navteq i 2007 for 8 milliarder USD, og senere har inngått et strategisk samarbeid med Microsoft, har Nokia med sitt HERE-satsing blitt en «billion dollar business» innenfor kart. Vi traff Hans Peter Brøndmo er ansvarlig for innovasjon og de nye satsingene på kartsiden til Nokia. De bruker vanvittige summer og satser ekstremt stort. De satser på mobilt, navigasjon og i bedriftsmarkedet.

Det var en del punkter som gikk igjen i alle bedriftsbesøkene. Alle snakket om Cloud, Mobility, Scosial og Big data. Alle skilte også tydelig mellom public og enterprise markedet. Det gjøres enorme investeringer i mapping, maps, location & navigation. Jeg synes også det var interessant å få et innblikk i hvem som hadde samtaler i gang om mulige samarbeid, og hvem som ikke er på talefot. Det spesielle med så store aktører er at de alle ønsker å lage global disruptiv teknologi.

Jeg håper å kunne presentere detaljer om strategier og framtidsutsikter fra disse inspirerende møtene på GISLINE brukermøtet til høsten. Håper jeg ser deg da.

søndag 3. februar 2013

Bærbar kartleggingsplattform


Forskere fra MIT har utviklet et bærbart kartleggingssystem som lager et digitalt kart over brukerens miljø. Kanskje er dette løsningen på å lage billige innendørskart?

Enheten er utstyrt med flere teknologiske sensorer for kartleggingen. Plattformen består av GPS, laser, gyro, akselerometere, barometer og kamera. Laseren måler avstander til veggene i en 270° sektor. Laseren er stabilisert/korrigert med gyro. Akselerometrene måler hastigheten til personen. Et barometer måler endringer i lufttrykk som brukes til å justere for når personen går fra en til en annen etasje. Informasjonen hentet fra kameraets bilder sammenlignes mot sensordataene for å kontrollere at det digitale kartet blir riktig.


Prototypen er litt klumpete med utstyr både på magen og i en ryggsekk, men det hevdes at dette vil få plass i en kaffekopp dersom det kommersialiseres.

Kilder:
http://people.csail.mit.edu/mfallon/?page_id=71
http://www.technologyreview.com/article/508206/cartography-on-the-fly/

fredag 25. januar 2013

Microsoft nyskapende forskningsinstitusjon?

Nei det er vel ikke akkurat det man har forbunnet Microsoft med i det siste. Men de er tross mye fokus på Google og Apple en gigant i industrien. I 2011 brukte de knappe 10 milliarder USD på forskning. Så noe spennende må de da drive med?

Nå er jeg i siget og leser mer om Microsoft forskningsprosjekter - har jo akkurat skrevet om to andre prosjekter; strømsparing av GPS og Streetslide. I tillegg har jeg funnet en del andre artige prosjekter.


OmniTouch
Vi er etter hvert blitt vant til berøringsskjermer. Men med OmniTouch slipper man å ha med seg en telefon eller et brett eller en skjerm. Dog må man ha med seg en liten dings med projektor og sensorer, som sitter som en papegøye på skulderen! «Skjermen» projeseres på en hvilket som helst flate, og bildet blir korrigert for flatens helning og krumning basert på en 3D-skanner. Projektoren som vises på youtube-filmen under, viser noen brukstilfeller, og her er det lett å la seg rive med og la fantasien blomstre i hvordan dette kan brukes. De viser også hvordan man kan bruke et kart på hvilken som helts notatbok.

IllumiRoom 
IllumiRoom er en prototype fra Microsoft Research som projiserer et bilde på området ved siden av TV-skjermen. Dette forsterker og forstørrer visualisering for å forbedre den tradisjonelle underholdningsopplevelse i stua. Her blir altså hele veggen rundt TV-skjermen også en del av bildet. I videoen vises prototypen, og i følge Microsoft er videoen tatt opp live slik det fungerte i stua på labben, og det er ikke et resultat av spesialeffekter og annen etterbehandling.

I et annet prosjekt har Microsoft laget en prototype av en brillefri 3D skjerm som viser ulike stereoskopiske bilder til hvert av øynene. Skjermen som blir kalt «Window» kan også vise forskjellige bilder til forskjellige brukere. I utgangspunktet kan du se på en film, mens kjæresten din kan se på en helt annen film, men på samme skjerm. Her kan man også tenke seg samme film med forskjellige utvalg av sener  Og skjermen følger selvfølgelig brukerens hodebevegelser.

Foveated Rendering
IllumiRoom, som beskrevet over, gjør hele rom om til projiserende fater som det skal beregnes bilder for. Denne økningen av oppløsning krever en mangedobbelt kapasitet i grafisk prosessering. Dette kravet til dataprosessering er ikke tilgjengelig til fornuftig pris for alminnelige forbrukere. Derfor har Microsoft et annet forskningsprosjekt der man med eye-tracing bare viser høyoppløselige bilder der hvor brukeren fokuserer. Resultatet oppleves for brukeren som video med høy oppløsning, men metoden reduserer antall piksler utenfor fokus med en faktor på 10-15.
Denne teknologien vil, dersom den kommer til forbrukere, ha stor betydning. Kostnad i forhold til oppløsning vil bli mer fordelaktig, noe som er viktig spillkonsollmarkedet. Høyoppløselige skjermer ville også bli mer praktiske. Og virtuell virkelighet ville være mye, mye enklere for en PC å håndtere.
http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=176610

Cloud computing
Den forskningsdivisjonen som har de største midlene, er de som jobber med å avlaste alle maskiner koblet til internett med både funksjonalitet, prosessorkraft, og lagring, også kalt sky-tjenester. I Office 2013 ser man allerede at både dokumenfiler i SkyDrive og innstillinger automatisk deles mellom de maskinene som en person bruker. Dette synkroniseres slik at data du trenger også er tilgjengelig i offline-modus. Dette konseptet jobbes det også med fra Microsofts side for at Xbox skal vinne flere slag i spillkonsoll-krigen.

Etter en runde på nettet ser oppdager man at Microsoft har mer innovasjonskraft enn det man først tror. Det er klart selskapet blir truet og har store utfordringer. Samtidig har de ikke puttet hodet i sanden. Redmond bruker kanskje mer på FoU enn Google og Apple tilsammen. Noe å tenke på neste gang noen forteller deg at Microsoft ikke har en fremtid.

Kilder:
http://www.chrisharrison.net/index.php/Research/OmniTouch
http://research.microsoft.com/en-us/projects/illumiroom/
http://www.youtube.com/user/microsoftresearch

mandag 21. januar 2013

Microsoft Street slide


-Er dette neste versjon av gatebilder?

Mange kjenner godt Street View i Google Maps. Men ikke så mange vet om at Microsoft i sin webkarttjeneste Bing Maps, har en tilsvarende tjeneste. Den heter «Street Side». Den funker omtrent på samme måte, men har mye dårligere dekning. I videoen under vises resultatet etter et forskningsprosjekt hvor Microsoft har laget en løsning hvor gatebildene settes sammen slik at man kan panorere sømløst uten å måtte hoppe mellom enkelt 360 ° panoramabilder.


De har i tillegg til webklienten, laget en iPhone prototype. Tester skal vise at dette er mer brukervennlig enn Google street view.

Selv om Google Street View har langt bedre dekning, liker jeg å se Google blir utfordret, fordi de sikker vil reagere ved å tilby oss mer og mer utrolig produkter.

Kilde:
http://research.microsoft.com/en-us/um/people/kopf/street_slide/

onsdag 16. januar 2013

Strømgjerrig GPS i mobiltelefon


Microsoftforskere har redusert strømforbruket til GPS på mobiltelefoner med en faktor på tre, ved bruk av sky-tjenester.

Mange mobil-apper trenger en posisjon. Det kan være for å vite hvor et bilde tas, for innsjekking, å finne nærmeste bensinstasjon osv. De tre mest nedlastede app-kategoriene er sosiale apper (Facebook, Twitter, Instagram etc) kart-apper (Kommunekart, Google maps) og værvarlings-apper (for eksempel Yr og Storm). Alle disse nevnte appene bruker telefonens posisjon. 

Problem
Det er flere forhold som gjør at GPS-chipen er krevende for smarttelefoner. GPS er den funksjonen som krever mest energi, og derfor er GPS det som tømmer mobiltelefonbatteriet mest effektivt. Når telefonen skal beregne posisjonen trengs informasjon om satellittbanene. Denne informasjonen sendes via GPS-signalet. Men overføringen av denne informasjonen går ikke fortere enn 50 bps. Derfor tar det 30 sekunder å motta satellittbanene. I tillegg trengs en kraftig CPU for utjevning av posisjon.

Mulighet
Det er flere forhold som kan utnyttes for å få posisjon uten å bruke så mye strøm:
  • Mye av informasjonen som trengs for å beregne posisjonen finnes andre kilder, for eksempel sentere som beregner og leverer nøyaktige satellittbaner som en web-tjeneste.
  • Svært ofte vil mobil-appene ikke trenge posisjon på sekundet, men kan få denne litt senere. 
  • Lagring av rå GPS-observasjoner er billig på smarttelefoner, sammenlignet med prosessorkraft.

Metoden
Telefonen samler GPS-data bare noen få millisekunder, og merker observasjonsdataene med et omtrentlig tidspunkt. Dette sendes senere til en web-tjeneste med mye høyere prosessorkraft, og med tilgang til presise satellittbanedata og en terrengmodell. Serveren beregner telefonens posisjon, og returnerer denne til telefonen. 

Prototypen som er utviklet av Microsoft er skrevet i C#, og kjører i Microsofts skyløsning Windows Azure. Resultatene viser at viser at nøyaktigheten blir noe dårligere enn kontinuerlig GPS (sigma=34m, 3sigma=42m), men pga meget kort observasjonstid (10ms) oppnås en dramatisk reduksjon i strømforbruk (3x).

Å redusere strømforbruket vil ikke bare øke batteritiden på smarttelefoner og nettbrett, men også kunne gjøre det praktisk mulig for andre enheter å bruke GPS-funksjonalitet, inkludert sensorer med lavt batteri kapasitet som for eksempel tracking av biler, mennesker og dyr.

Kilder:




tirsdag 1. januar 2013

Reklame i kart


Flere og flere er tilkoblet internett, det påstås at 1/3 av jordas befolkning nå er på internett. I fjor stagnerte PC-markedet, og smarttelefonmarkedet eksploderte. Og når vi stadig bruker mer tid digitalt, følger naturlig nok reklame i denne type kanaler. At digital annonsering  stadig øker, er egentlig ikke noe nytt. Digital annonsering har allerede ødelagt et media - avisene. Annonseinntektene på avis er tilbake til nivået som var i 1950. Det meldes også at Googles reklameinntekter er like store som aviser og magasiner.
Det er naturlig å spørre seg om TV vil bli det neste mediet som vil oppleve nettets desruptive kraft. Annonseinntekter i TV minker ikke, men bruken endres: Live-TV reduseres kraftig til fordel for streaming og opptak. I USA er nå klassisk TV mindre enn streaming og opptak.

Selv ser jeg aldri på TV3. Det er så mye reklame at en film blir 4 timer lang. Da ser jeg heller på NRK. Og derfor betaler jeg tv-lisensen uten skrupler. Og så lenge jeg betaler lisensen, håper jeg at NRK holder seg rene, og forblir en reklamefri kanal.
Dette valget mangler jeg på kinoer. Etter å ha betalt en kinobillett på kr 120,-, opplever man at man må sitte 20 minutter å se på reklame før filmen starter. Jeg skulle gjerne betalt litt ekstra for at filmen skulle starte presis.

Og i denne konteksten blir det for en kartinteressert sjel naturlig å spørre seg
 - hva med reklame og kart?

Det som er spennende er jo at det selskapet som har hatt størst suksess med digital annonsering – altså Google, også leverer en av verdens mest brukte digitale karttjeneste. Som et eksempel fant jeg frem et kartutsnitt over Drammen. Googles kart til venstre og WEBATLAS til høyre. Her ser man at det er noen reklameoppføringer i kartet. Et sentralt sted som "Bragernes torg" er blitt borte i Googles alternativ. Men derimot "Jonas B. Gundersens Jazzkjøkken" er godt synlig. I stedet for "Honnørbrygga" ser man "Skutebrygga restaurant". Strømsø torg er fjernet til fordel for "First Hotel Ambassadeur". Generelt er det mindre detaljer og mer reklame i Google Maps.


Vi spør oss videre om det på samme måte som andre medier vil være naturlig å
 - kjøpe seg fri for reklame i kart?

Jeg synes ikke det er forstyrrende mye reklame i Googles kart. Og jeg vil tro at Google vil gjøre på samme måte i kart, som de gjør i sin søketjeneste. Dem som til en hver tid vinner auksjonen på ulike søkeord, altså betaler mest, vil bli belønnet med synlighet i resultatet etter et søk. Dette tror jeg Google vil gjøre med kartene også. Altså blir ikke alle som betaler synlige, men dem som betaler mest. Derfor tror jeg Google vil vokte seg vel for å besudle kartene sine med sjenerende mye reklame. Jeg tror heller at det vil være betalingsvilje for fullstendighet, detaljer, og ikke minst at kartet er oppdatert.

Vil allikevel tro at Drammensere ikke vil kalle bybroen for en detalj. Dette er nok en mangel som vil bli rettet med "map maker", av noen som jobber gratis for Google.