tirsdag 11. oktober 2011

Død over rastertiles


Forhåndsgenererte kartbilder (tiles) som brukes av Google, Microsoft og alle andre Web-GIS leverandører, har vært den dominerende kartløsningen på web i mange år. Forhåndsgenererte kartbilder var en smart og svært vellykket løsning da (ca. 2004), men vi ser nå at datidens begrensninger er i ferd med å endres. Er det tid for en forandring i tilnærmingen?

Vi i Norkart brukte for en god stund tilbake vektordata i vår web-løsning. Til det brukte vi SVG. Vi oppdaget etter hvert at nettlesere hadde dårlig støtte for vektorgrafikk. Datidens javascriptmotorer i nettlesere var også i forhold til i dag umodne. Det var derfor en svært god ide når vi bandt oss til faste tegneregler, faste rekursive ruter, i faste målestokker. Dette utgjorde tiles, som sammen med caching ga utrolig respons. Dette gikk, og går, lynraskt.

Fra et brukerperspektiv er slike forhåndsgenererte tiles bare bilder - kartbilder. De mangler interaktiviteten som er mulig med vektordata. Faktum er at rastertiles er betydelig større enn sine tilsvarende vektordata. Det betyr en god del når vi vet at andelen av mobil nettrafikk er i ferd med å eksplodere.

Vektordata er bedre tilpasset mobil-plattformen. Dynamisk seleksjon og styling uten kommunikasjon med server er mulig. Det gjør det mulig med interaktivitet ved mouse-over, og visse muligheter for at klienten selv kan bestemme kartografi. I praksis vil en heller ikke være så avhengig av de faste målestokkene som quad-hierarkiet definerer. I tillegg kan vektordata være en brøkdel i størrelse sammenlignet med et tilsvarende raster. Så hvorfor fortsetter vi med raster?

Nei – det blir neppe en død over rastertiles. Dette er godt til masse. Men med nye muligheter, spesielt med html5, nye gode ideer, og økt ønske om interaktivitet, tror jeg rastertiles vil bli supplert med vektordata om ikke lang tid!