torsdag 12. november 2009

Gratis karttjenester

Samlet litt ekstra info fra statkart.no:
  • Tilgangen gjelder for personlig bruk av tjenester for visning av kartbilder
  • Kartbilder skal ikke systematisk lastes ned og lagres lokalt
  • Ikke utskrift i bedre oppløsning enn 150 dpi og større format enn A3
  • Tilbyr Cache-tjenester, og WMS-tjenester
  • Cache-tjenesten benytter samme zoom-nivåer som Google Maps eller Bing Maps er bygd opp. Det betyr at kartene kan vises i WMS-klienter, Bing-klineter fra Microsoft og Google Maps
  • Det er satt en grense på 10 000 cache-tiler pr bruker pr døgn
  • Det er satt en grense på 300 WMS-kall pr bruker pr døgn
  • Det er flest karttjenester på WMS. Oversikt over WMS-tjenester under. Merker oss at ortofoto mangler. Det henger nok sammen med NOIS sin tjeneste, og rettighetene som SK deler med SVV og S&L
  • Tjenesten åpner 1. Desember, med prøvedrift i 6 mnd
  • For øyeblikket leverer Kartverket 300.000 kartbilder pr dag
Lansering på Kartverkets hjemmeside: http://www.statkart.no/Gratis+karttjenester.d25-SwJfY1-.ips

Tjenster som leveres: