onsdag 28. januar 2015

W3C og OGC å samarbeider for å integrere kartdata

FOSS4G i Norge som ble arrangert 17/9-2014, hadde Bjørn Sandvik fra NRK et strålende foredrag hvor han tok opp blant mye annet standardisering. Alle de gode OGC-standardene som vi har jobbet med i årevis (WMS, WFS, SLD, …) gjør god nytte i mange applikasjoner, selv om de er gamle. I de siste årene har det kommet flere nye defakto-standarder, inspirert fra mobil og html5. Eksempler på dette er GeoJSON, XYZ-tiles, CartoCSS og UTFGrid.

I fjor var det en workshop i London om "Linking Geospatial Data". I konklusjonen her ble disse åpne spesifikasjoner drøftet. For det viser seg at disse spesifikasjonene, som på tross av massiv bruk, mangler en formell standardisering, nemlig representerer et problem for noen offentlige institusjoner.

I god gammel ånd kan man jo alltids gjennomføre en formell standardisering av disse åpne spesifikasjonene. Samtidig er det slik at flere av kartmakerne på nett ikke er OGC-nerder. De har ikke en lang akademisk utdannelse innen geodesi, fotogrammetri eller kartografi, og de har ikke tradisjonell kartfaglig integritet. Nye kartmakere på web forholder seg til W3C, og kjenner ikke til OGC. OGC og W3C representerer altså ulike miljøer, så derfor er en felles arbeidsgruppe nødvendig for å skape eller anbefale standarder som fungerer på tvers av disse samfunnene.

I ettertid har OGC og W3C gått sammen i et forpliktene samarbeid for å etablere en slik gruppe. Her skal de integrere geo-standarder og politikk hos OGC og W3C bedre. Et utgangspunkt er semantiske data og Linked data. Her er det fare for en høy grad av supperådsvirksomhet. Samtidig er det mest konkrete de skal gjøre å formalisere GeoJSON. Og det er nyttig.

Så følg med – kanskje får vi en geo-standard i W3C?
mandag 26. januar 2015

Google terminerer Google Maps Engine

Ut av det blå kom meldingen til alle brukere av Google Maps Engine om å finne alternative løsninger. Google vil avslutte støtte for Google Maps Engine, både vektor- og rasterdata i Google Maps Engine vil forsvinne 29 januar 2016.
Safe er raske på og beskriver seks måter å migrere dataene fra GME til andre hosting-leverandører: ArcGIS Online, CartoDB, iSpatial, Mapbox, og kombinasjoner av andre Google produkter.


Kilder:
http://blog.safe.com/2015/01/6-google-maps-engine-alternatives/
https://groups.google.com/forum/#!topic/google-maps-engine-users/IfqS90d8f0A

tirsdag 13. januar 2015

OpenGeo Suite Composer

Boudless med Mapbox-studio-konkurrent – og enda et format for tegneregler!

Mapbox har gitt alle designere og kartografer med Mapbox-studio et kjempeverktøy for å lage, style, og publisere kart. Selv om Mapbox profilerer seg på at de er et opensource-selskap, er de selvfølgelig kommersielle og tjener sine penger på å drifte data, med kundens egne tegneregler som et eget kart, eller som et bakgrunnskart.Boudless som også har en veldig sterk opensource-profil, har nå kommet med et tilsvarende produkt; OpenGeo Suite Composer, hvor brukergrensesnittet i stor grad er det samme som i Mapbox-studio. Tjenesten er for øyeblikket kun tilgjengelig for bedriftskunder.


Med enda et format for tegneregler. Først kom OGC med en standard for tegneregler; SLD. Basert på XML og datamaskiner. Ikke for mennesker. Så CartoCSS med TileMill og sentralt i Mapbox-studio. CartoCSS er mye lettere å lese og mer kompakt - og med langt færre hakeparenteser, det er sikkert.

Når nå Boudless kommer med sin Suite Composer, må de selvfølgelig komme med enda et format; YSLD. Nå skal det sies at siden YSLD bruker samme underliggende modell som SLD, kan du oversette frem og tilbake, noe som gjør det kompatibelt med OGC standarder. Dessuten har YSLD de samme fordelene for mennesker som CartoCSS. GeoServer er kompatibel, slik at har du gamle SLDer, kan du nå jobbe med disse i YSLD.

Kilder
http://boundlessgeo.com/2014/12/composer/
http://boundlessgeo.com/2014/12/ysld/