fredag 26. april 2013

Reisebrev fra USA og Canada


I februar var jeg i USA med Norkart. Det var en hektisk og utrolig inspirerende tur hvor vi møtte flere av de globale kartaktørene. Mobil-aktører som Google, Apple og Nokia/Microsoft er i ferd med ekspandere sin kartsatsing fra konsumentmarkedet inn i det profesjonelle kartmarkedet. Dette vil kunne påvirke Norkarts fremtid i betydelig grad. Vi ønsket derfor å gå til kilden for å skaffe oss første hånds kjennskap til trender og drivere som vil kunne påvirke oss. Derfor reiste ledergruppa i vinter på bedriftsbesøk USA og Canada. 

Microsoft 
Først var vi en hel dag i Redmond, på Microsofts Executive Briefing Center. Her ble det en del snakk om 5 megatrender for Microsoft: Mobility (Nokia, Surface), Social (Skype, Yammer, Lync, Office), Cloud (Azure, ISPs, SkyDrive), Big Data (SQL server, Hadoop), og begrepet «Always connected».
Den kanskje mest interessante med dette besøket synes jeg var å møte prosjektlederen for SQL Server Spatial. Kontakten vi etablerte her, har hjulpet oss mye i Norkart etterpå for å kunne optimalisere lesing av enorme mengder kartdata fra SQL Server effektivt.

Safe Software
Hele neste dag var en felles strategidag mellom ledergruppene i Safe Software og Norkart. Safe Software holder til i Vancouver, og der dem som utvikler og selger FME. Dette er et selskap som Norkart kan sammenligne seg med, og vi hadde gode erfaringsutvekslinger om programutvikling, automatisert testing, salg, support og kurs. En interessant uttalelse fra gründerne i Safe, var de så på Opensource som kanskje sin største konkurrent. Vi avsluttet dagen med en god bolk om fremtiden.

Google
Hos Google traff vi Dylan Lorimer, som er Product Manager for Google Earth & Maps. Dette var en utrolig engasjert kart-nerd. Dylan startet med å fortelle om de enorme mengder data i verden, og mye av det med en stedbunden referanse. Så spurte han retorisk om hvordan vi kan organisere dataene bedre, og presentere det på mer meningsfulle måter? Etter å ha hørt om Big data hos samtlige andre besøk, skjønte vi hvor han ville. Ikke så rart kanskje, for det ligger jo i arvestoffet at Google er gode på store datamengder. De slurper unna 100 milliarder søk i måneden, >72 timer video opplasting i minuttet, og i snitt 2 millioner QPS (querys pr sec) i Google Maps.
Hos Google var det en usnobbete kultur, og jeg fikk vi et godt innblikk i strategien og tankesettet til Google, og deres visjoner for kart. De viste også helt ny funksjonalitet som er på beta-stadium, som ikke er sluppet enda. I etterkant av dette møtet har vi i Norkart inngått et samarbeidsprosjekt med Google hvor vi skal teste ut ny funksjonalitet. Jeg ser frem til resultatene av dette.


Autodesk 
Autodesk er selskapet som står bak Autocad, og MapGuide, og da vi besøkte dem var det de to produkteierne for produktporteføljen for kart-systemer vi møtte. Autodesk har lenge hatt et sterkt fokus på 3D og design, og i de siste årene har de også tatt mulighetene innen sky og sosiale verktøy i bruk.

Nokia
Etter at Nokia kjøpte Navteq i 2007 for 8 milliarder USD, og senere har inngått et strategisk samarbeid med Microsoft, har Nokia med sitt HERE-satsing blitt en «billion dollar business» innenfor kart. Vi traff Hans Peter Brøndmo er ansvarlig for innovasjon og de nye satsingene på kartsiden til Nokia. De bruker vanvittige summer og satser ekstremt stort. De satser på mobilt, navigasjon og i bedriftsmarkedet.

Det var en del punkter som gikk igjen i alle bedriftsbesøkene. Alle snakket om Cloud, Mobility, Scosial og Big data. Alle skilte også tydelig mellom public og enterprise markedet. Det gjøres enorme investeringer i mapping, maps, location & navigation. Jeg synes også det var interessant å få et innblikk i hvem som hadde samtaler i gang om mulige samarbeid, og hvem som ikke er på talefot. Det spesielle med så store aktører er at de alle ønsker å lage global disruptiv teknologi.

Jeg håper å kunne presentere detaljer om strategier og framtidsutsikter fra disse inspirerende møtene på GISLINE brukermøtet til høsten. Håper jeg ser deg da.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar