onsdag 28. januar 2015

W3C og OGC å samarbeider for å integrere kartdata

FOSS4G i Norge som ble arrangert 17/9-2014, hadde Bjørn Sandvik fra NRK et strålende foredrag hvor han tok opp blant mye annet standardisering. Alle de gode OGC-standardene som vi har jobbet med i årevis (WMS, WFS, SLD, …) gjør god nytte i mange applikasjoner, selv om de er gamle. I de siste årene har det kommet flere nye defakto-standarder, inspirert fra mobil og html5. Eksempler på dette er GeoJSON, XYZ-tiles, CartoCSS og UTFGrid.

I fjor var det en workshop i London om "Linking Geospatial Data". I konklusjonen her ble disse åpne spesifikasjoner drøftet. For det viser seg at disse spesifikasjonene, som på tross av massiv bruk, mangler en formell standardisering, nemlig representerer et problem for noen offentlige institusjoner.

I god gammel ånd kan man jo alltids gjennomføre en formell standardisering av disse åpne spesifikasjonene. Samtidig er det slik at flere av kartmakerne på nett ikke er OGC-nerder. De har ikke en lang akademisk utdannelse innen geodesi, fotogrammetri eller kartografi, og de har ikke tradisjonell kartfaglig integritet. Nye kartmakere på web forholder seg til W3C, og kjenner ikke til OGC. OGC og W3C representerer altså ulike miljøer, så derfor er en felles arbeidsgruppe nødvendig for å skape eller anbefale standarder som fungerer på tvers av disse samfunnene.

I ettertid har OGC og W3C gått sammen i et forpliktene samarbeid for å etablere en slik gruppe. Her skal de integrere geo-standarder og politikk hos OGC og W3C bedre. Et utgangspunkt er semantiske data og Linked data. Her er det fare for en høy grad av supperådsvirksomhet. Samtidig er det mest konkrete de skal gjøre å formalisere GeoJSON. Og det er nyttig.

Så følg med – kanskje får vi en geo-standard i W3C?
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar