onsdag 22. september 2010

SQLite og SpatiaLite

SQLite er en liten frittstående database. SQLite krever ingen konfigurasjon, ingen server, og kan integreres i andre programvarepakker. SQLite er godt utprøvd og mye brukt, og brukes bla av Mozilla Firefox, Skype, Symbian smarttelefoner, iPhone, php-webservere, og Mac computers.

SpatiaLite er romlig utvidelse SQLite. Den støtter OGC Simple feature, SQL-SF (WKT, WKB) med romlige datatyper og funksjoner. Basen har romlige indekser, og et SQL grensesnitt,som støtter romlig spørringer. I tillegg er det støtte for nettverkstopologi og lagring av rasterdata. Biblioteket er skrevet i C, og baserer seg på GEOS biblioteket.

Det spesielle med en slik database er at alt lagres i en fil. Også metadata lagres. I motsetning til andre databasesystemer kreves ingen installasjon, og ingen server. Med siste versjon (3,7) kan lesing og skriving gjøres samtidig.

Det er ingen tilgjengelig benchmarking av ytelsen til SpatiaLite, det ville være interessant!

Shape er på den internasjonale arenaen en defacto standard på "GI-data-fil", og brukes mye til datautveksling. Geo-miljøet trenger et alternativt, åpent, format som ikke er under kontroll av et enkelt selskap.
SpatialLite er åpenbart en alternativ kandidat, men bare dersom endringene til formatet gjøres i samarbeid med alle forbrukere og dokumenters. Så langt har formatet endret seg mer eller mindre på innfall av SpatialLite utvikleren. Dette vil gjøre resten av geo-miljøet til å være uvillig til å bruke utviklingsinnsats på å støtte den. Det er en stor mulighet her for SpatialLite å bli det sentrale formatet for hele åpen kildekode-miljøet, men det vil kreve at SpatialLite teamet gi opp litt kontroll til resten av miljøet.

Kilder:
http://slashgeo.org/2010/09/15/FOSS4G-2010-Notes-SpatiaLite-Shapefile-Future
http://www.gaia-gis.it/spatialite/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar