mandag 27. september 2010

Geofencing

Det finnes mange ”geo”-termer. Dagens term er ”geofencing”. Et geo-gjerde er en virtuell perimeter for et reelt geografisk område. Et geo-gjerde kan være dynamisk generert - som i en radius rundt en punkt, eller et forhåndsdefinert polygon. Når "gjerde" er satt opp skal aksjoner utføres, basert på brukernes beliggenhet i forhold til gjerdet. 


Noen eksempler til hjelp for å forstå det grunnleggende konseptet på bruk av gefencing:
  • Din lystbåt seiler ut av oslofjorden, og du får en SMS som gjør deg oppmerksom på dette.
  • Varsling til forelder når et barns mobil har forlatt skolens område.
  • Gi melding når du kommer nærmere enn 200 m fra en definert venn.
  • Sauen går utenfor et virtuelt gjerde og får et lite støt, og holder seg i definert område.
  • Vokte sin demente kone

En bevegelig enhet kan sammenlignes med et forhåndsdefinert punkt eller polygon (eks butikk, skolekrets). Punktet eller polygonet kan også oppstå dynamisk (eks: trafikkkork, annen mobil venn). En aksjon kan enten utløses i det den mobile enheten kommer inn i området eller går ut av det. Aksjon kan være SMS, E-post eller å utføre et webservice-kall for en annen applikasjon.


Et eksempel på en applikasjon som har implementert geofence er Google Latitude. Dette er en funksjon en kan aktivere dersom en har google map på telefonen sin. Under kan du se hvor jeg er nå. Om du er en kvikk leser ser du jeg er på sofaen hjemme, men ikke lenge, plutselig er jeg på frifot og frisk som en fisk!


2010.10.20:

TU skriver i dag om "NoFence" som har utviklet en klave til dyr. Den skal brukes på beitedyr, og klaven vil pipe når dyret kommer nær det virtuelle gjerdet, og gir støt dersom det går over:
http://www.tu.no/it/article260879.ece

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar