torsdag 23. september 2010

GIS i skyen

Mange sammenligner paradigmeskiftet når en gikk fra enkeltmaskiner til server-klient arkitektur med skiftet til "cloud-computing". Typiske cloud computing tilbydere leverer vanlige applikasjoner på nettet. Disse applikasjonene får du tilgang fra en annen webtjeneste feks via en nettleser, mens programvaren og data er lagret på servere (i skyen). Cloud computing leverer teknologisk funksjonalitet på forespørsel som en tjeneste via Internett. I stedet for den klassiske databehandlingsmodell (operativsystem pluss programmer med filer og datalagring), består "skyen" av tjenester, data-innhold og virtuelle maskiner. Med andre ord trenger du ikke kjøre programvare og lagre data lokalt på datamaskinen din, men logger inn og bruke systemet i skyen. I tillegg til cloud computing på det offentlige internettet, kan det samme mønsteret gjennomføres innenfor en mindre, sikrere privat sky.

Cloud computing fremstår som en viktig teknologitrend i nesten alle bransjer, inkludert GIS. Slik vi kjenner Bing maps og Google Maps er dette typiske tjenester i skyen. Norkart Geoservices bidrag her er WEB/ATLAS. Og GIS passer godt i skyen: Data er kompliserte, og dataene er store. Med skyen vil en dermed redusere kompleksitet som krever spesiell og knapp kunnskap. I tillegg reduseres kostnader med driftssentralisering av store datasett. Å komme i gang med en kartapplikasjon vil startkostnadene også være mindre ved å leie tjenestene som for eksempel kart-tiles, javascript-basert bibliotek, adressesøk og ruteberegning som WEB/ATLAS tilbyr.
Det stilles forventninger til slike GIS-tjenester i skyen. For det første trengs gode kart. Vikitige stikkord her er: Detaljert kart, og i Norge mer detaljert enn gigantene Microsoft og Google tilbyr. Oppdatert kart, spesielt for veier, adresser, eiendommer og bygg forventer publikum kort oppdateringsfrekvens. Ulike tema, til ulike tjenester trengs ulike presentasjoner av kartet for å oppnå så god kommunikasjon som mulig. For det andre trengs gode tjenester. Eksepler på dette er eiendomssøk, adressesøk, invertert adressesøk (hvilken adresse gjelder for en koordinat), og ruteberegning.

Temaklientene til Norkart Geoservice representerer en type sky-applikasjon. Her driftes tjenester, data og applikasjoner på serverfarmer. For mange brukere vil dette gi en mer effektiv løsning for å opprettholde infrastruktur, og for deres data uten kostnad med å administrere maskinvare. I temaklientene gis tilgang på et rikt, detaljert og oppdatert kartgrunnlag, langt bedre enn hva Google og Microsoft leverer. Temaklientene er fleksible etter hvilket tema kunden trenger å belyse, samt skalerbart til å tåle fremtidige krav. Prismodellen er også enkel, hvert fall så lenge kunden er medlem av Norge Digitalt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar