søndag 24. oktober 2010

Vil gratis data gi en rik nasjon?

Mange rike land har blitt rike på grunn av deres store mengder naturressurser. I den industrielle alder var mineralressurser som fossilt brensel de viktigste råstoff for produksjon av industrivarer. Tilsvarende hva er det viktigste råstoffet i informasjonsalderen? Selvfølgelig data. Derfor bør landenes rikdom avhenge av tilgjengeligheten av mer data.

Kartdata er selvfølgelig det datasettet jeg tenker på mest. Kartdata i informasjonsalderen ligner stål i den industrielle tidsalder, hvor stål er en viktig råvare for flere store næringer.

Vil mer data gi mer verdi?
Ifølge logikken ovenfor, bør svaret være ja. Men jeg spør meg: Vil åpne gratis data gi mer økonomisk verdi enn gratis kartdata? Og vil den økonomiske verdien av kartdata overstige kostnadene ved å etablere data?

I et velfungerende marked vil økt konkurransekraft skape verdi. Men for eksempel når Google går inn i et marked som en ny konkurrent med en gratis tjeneste, ødelegger de verdien av markedet. I dette tilfellet, er konkurransen ikke økt, men heller "drept" av urettferdig konkurranse. Vil frigjøring av kartdata ha samme effekt? Kanskje. Jeg frykter også at kvaliteten på åpne kartdata vil ødelegge kvaliteten ytterligere. For vi ser at staten ikke alltid makter å lage data som er gode nok for industriens krav. Jeg nevner bare Elveg-datasettet.

På den annen side, hvis staten har samlet data og ikke gjør det tilgjengelig for gjenbruk, samtidig som de samme dataene samles av private aktører, er dette sløsing med ressurser.

Derfor; Åpne opp. Gjør basiskart tilgjengelig. Ikke la staten konkurrere, men la industriens kreativiteten stå for verdiøkning. Og ta en lav nok pris slik at de beste data kan brukes.


En bekjennelse:
Jeg tror på gode kart,
de fullstendige, tredimensjonale, jordens modell.

Jeg tror på et kartverk,
faktisk under statens kontroll,
data unnfanget, forvaltet, eiet
og pint nær der de oppstår,
skal derfra komme igjen til trengende og kreative.

Jeg tror på offentlige kart,
basisdata fra et allment kartverk,
tilgjengelige, standardiserte, troverdige kart
blottet for verdiøkende tjenester
og sist men ikke minst,
oppdaterte kart
– til en riktig pris.

1 kommentar: