tirsdag 19. oktober 2010

N5000 og frie kartdata fra Kartverket

Ser i dag at Statens kartverket gjør et nummer av at de slipper de første datasett med CC lisens (cc-by-sa-3.0). Kartene, N5000, kan jeg ikke helt skjønne er nye. Jeg mener disse har vært tilgjengelig tidligere. Kartene egner seg for målestokk 1:5 millioner, har fine farger og leveres på ulike 'kontor-formater', bildeformater og SOSI.


Jeg håper at Kartverkets formidlingstjeneste følger opp med mer frie kart i større målestokker, men da kan vi ikke tillate at kartene skal inneholde verdiøkende tjenester. For oss som jobber med kart profesjonelt, betyr leveransene vi nå ser fra kartverket, tjenester gjennom tilrettelegging med presentasjonsregler og formatering. Det er viktig at det er et skarpt definert skille mellom basisdata/rådata og verdiøkte data.

Jeg forutsetter at prisene til den nye formidlingstjenesten ikke blir et hinder for verdiøkning, men en stimuli for nærlingslivet til å lage nye og nyttige tjenester og produkter. I dag opplever vi at de beste kartene ikke blir brukt fordi prisen er for stiv. Google, OSM, Navteq, TeleAtlas og Bing-maps er alle rimeligere. Og selv om det er ønskelig med de beste kartene, kan vi ikke bruke dem.

I tillegg blir det helt feil dersom det offentlige Norge skal konkurrere med oss på tjenester. Vi ser dessverre flere overtramp fra Kartverket, hvor de er en konkurrent på å lage produkter og tjenester det er umulig å konkurrere mot. Derfor må verdiøkning på kartdata være eksklusivt forbeholdt næringslivet, og all leveranse av data gjennom forhandlere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar