fredag 3. juni 2011

-GLONASS slår GPS i nøyaktighet

Russlands navigasjonssystem GLONASS påstås mer nøyaktig enn det amerikanske GPS


Assisterende direktør Anatoly Shilov har uttalte på det internasjonale forum for satellittnavigasjon juni 1 at "I dag er nøyaktigheten for GLONASS er 6 meter, og for GPS er 7 meter". Han sa videre at dersom systemet opererer på full kapasitet med 24 satellitter vil nøyaktigheten kunne ble på bli på 2-3 meter.

De russiske satellittene har hatt vesentlig lavere levetid enn de amerikanske, og GLONASS har slitt med lavt antall satellitter. GLONASS-K er den nyeste satellitt-typen, som ble sendt opp i bane for første gang 26. februar 2011. Denne satellitten er en vesentlig forbedring av den forrige GLONASS-M, og har en lengre levetid (opp til 10 år) og bedre nøyaktighet. Dagens planer er å sende opp yterligere satellitter til høsten, slik at en når full dekning på 24 satellitter i løpet av 2011.

For det profesjonelle markedet vil en kombinasjon av GPS og GLONASS gi en robust løsning ettersom en får dobbelt så mange satellitter.

http://www.itar-tass.com/en/c154/155889.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar