torsdag 14. januar 2010

Kartlagt areal år 2005: 15%

I denne korte presentasjonen hevdes det at i 2005 var 15% av jorda kartlagt, uten referanse eller definisjon.

Uansett, mangel på kart forsinker leveringen av bistand etter at en katastrofe - og skjuler det økonomiske potensialet av ubrukt land og ukjente veier.

Taleren; Lalitesh Katragadda, presenterer Googles Mapmaker, en gruppe kart-verktøy som gjør at folk over hele verden kan bruke kartlegge deres nabolag, og inviterer alle til å bidra. Det litt pussige er at han ikke nevner OSM!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar