torsdag 1. september 2011

Locatas nye system for innendørsnavigasjon


Locata har i dag annonsert at de vil demonstrere et nytt og revolusjonerende system på ION-GNSS konferansen 19-23 september.


Mange bedrifter og ingeniører har brukt mye tid og penger på å prøve å forbedre GPS i urbane områder, og for innendørs bruk. Locata understreker at senderne ikke er pseudolitter, men enheter som skaper tidssynkronisering, og dermed muliggjør et lokalt autonomt synkronisert nettverk. Den lokale konstellasjonen er under lokal kontroll, og kan derfor konfigureres med den frekvens og tetthet som kreves av oppgaven.


Locata har utviklet et system som ligner på GPS, med et nettverk av referansestasjoner (LocataLites) som snakker til et ubegrenset antall rovere. En stor forskjell er at det ikke finnes et rom-segmentet – det trenger ikke, og bruker ikke satellitter. Hver referansestasjon oppfører seg som en satellitt på bakken, roveren beveger mellom referansestasjonene. Roverposisjons nøyaktig ligger på centimeternivå.Fig: Locatas antenne (TimeTenna) ved innledende tester i et lagerskur i 2010. Vi ser totalstasjonsprismet over TimeTenna på testsystemet for å kunne sammenligne med en nøyaktighet posisjon.


Fordelen med Locata mottakere er at de ikke trenger fri sikt mot himmelen for å fungere, slik som GPS-mottaker trenger. Dette betyr at en kan oppnå centimeter-posisjonering innendørs, hvor RTK GPS ikke fungerer.


US Air Force har forrige system fra Locata, og nok være interessert i denne nye teknologien. For dem er det viktig å kunne navigere under forhold med GPS-jamming. Fremtidig forskning og utvikling vil fokusere på “miniatyrisering” av Locatas mottager. Arbeidet er startet for å lage en kombinert GPS-GLONASS-Locata chip som kan integreres både til profesjonelle og industrielle enheter, og også til forbrukerenheter som mobiltelefoner. Locata planer er å jobbe med integratorer og ikke med sluttbrukerne. Kvalifiserte partnere skal så utvikle mottakere og applikasjoner.


http://www.locatacorp.com/
http://www.technologyreview.com/communications/38163/
http://www.gpsworld.com/survey/locata-a-new-constellation-12031

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar